Kahit na hindi mo balikan ang nakaraan, babalik at babalik ng kusa ‘yan hangga’t hindi mo binibitawan.

♦ Kahit na hindi mo balikan ang nakaraan, babalik at babalik ng kusa ‘yan hangga’t hindi mo binibitawan.

Tagged with:
Posted in tagalog quotes
Last Update : 21 April 2016, ::: Malala Yousafzai

Famous Authors
Advertisement
for Ads Contact : advt@worldquotes.in