maraming pagkakataong kailangan mo ng matatakbuhan at masasandalan, pero paano kung yung taong inaasahan mo ay wala sa oran na yun?!!!

♦ maraming pagkakataong kailangan mo ng matatakbuhan at masasandalan, pero paano kung yung taong inaasahan mo ay wala sa oran na yun?!!!

Posted in tagalog quotes
Last Update : 21 April 2016, ::: Malala Yousafzai

Famous Authors
Advertisement
for Ads Contact : advt@worldquotes.in